Books v. Cigarettes av George Orwell (essays)

Beginning with a dilemma about wheter he spends more money or reading or smoking, George Orwell’s entertaining and uncompromising essays go on to explore everything from the perls of second hand bookshops to the dubious profession being acritig, from freedom of the press to what patriotism really means.

George Orwell sitt egentlige navn var Eric Arthur Blair, han ble født i 1903 og døde 47 år. Hans mest kjente romaner er Nineteen Eigty-Four som kom ut i 1949 og som var hans siste roman og Animal Farm som første gang ble utgitt rett etter krigen.

books v cigarettesI essaysamlingen Books v. Cigarettes har Penguin Books samlet sju essay av denne svært kjente forfatteren. Essayene er tematisk sett veldig forskjellig som omtalen hentet fra baksiden av boka viser, men de er alle skrevet i en stil som vitner om refleksjon og humor.

Fire essays skiller seg ut. Sist i samlingen kommer Such, Such Where the Joys som handler om Orwell sine dager på en anerkjent boardingskole hvor han startet da han var åtte år. Denne teksten er definitivt den lengste og er fortellinger om underlige pedagogiske tilnærminger. Samtidig viser essayet godt hvordan utdanningsinstitusjoner dessverre var med på å skape skarpere og mer markante klasseskiller i stedet for å hviske disse ut. Orwell var selv der på stipend og fikk derfor tidlig merke at han ikke tilhørte majoriteten.

De tre første essayene i samlingen handler om bøker, et handler blant annet om hvordan det var å jobbe i en bruktbutikk. Jeg er ganske sikker på at de som jobber i en bokhandel i dag vil kjenne igjen flere av stereotypene av kundene som beskrives. Dessverre tar Orwell feil i at han tror at de små butikkene på sikt ikke vill bli presset ut av de store kjedene.

Tittelessayet Books v. Cigarettes (1945) er definivt det som trigger bokelskeren i meg. Med utgangspunkt i en anekdote om noen fabrikkarbeidere som ikke leste om bøker i aviser da de følte at bøker var altfor dyrt og at «slikt» hadde de ikke råd til. Orwell går derfor systematisk gjennom sin egen boksamling og fører et slags form for boklig regnskap. Systematisert etter om bøkene er gaver, leseeksemplar eller kjøpt brukt finner han ut at bøker ikke er en særlig dyr hobby. Ganske billig faktisk. Og jeg synes han tar det hele på kornet med sin avslutning:

But if my estimate  is anywhere  near right, it is not a proud record  for a country which is nearly 100 per cent literate and where the ordinary man spends more on cigarettes than an Indian peasant has for his whole livelihood. And if our book consumption remains as low as it has been, at least let us admit that it is because reading is a less exciting pastime than going to the dogs, the pictures or the pub, and not because books, wheter bought or borrowed are too expensive.

———
Boka er kjøpt selv.

Reklame