De dødsdømte av Asbjørn Jaklin

de dødsdømteHva?
Etter 2. verdenskrig ble 25 nordmenn dømt til døden og henrettet. I to år etter krigen ble nordmenn som jobbet for tyskerne og deres mål dømt til samfunnets strengeste straff. Hvem var disse mennene og hvem var deres offer? Hvorfor ble dødsstraff tatt i bruk for første gang på over 70 år? Hvorfor endret opinions meninger om dødsstraff på to år?

Hvem?
De dødsdømte er skrevet av Asbjørn Jaklin og kom ut i 2011. Selv har jeg hørt lydboken som er lest av Ivar Nergaard, som forøvrig gjør en god jobb som innleser. Jaklin er tidligere redaktør, journalist og har flere bøker om krigen og den kalde krigen bak seg.

Hvorfor?
Oppgjøret etter 2. verdenskrig er viktig kunnskap for ettertiden. Den forteller om et folk som vil ha hevn, rettferdighet for sine døde. Jaklin har (nok) lest enorme mengder med dokumenter men har likevel klart å gjøre historien forståelig. Han balanserer de individuelle historiene opp mot de mer generelle perspektivene, et eksempel på dette er hvordan flere av de som ikke ble dømt før det var gått noen år ikke lenger fikk lovens strengeste straff. De dødsdømte forteller grusomme historier, her var sadister som jobbet for tyskerne, men også personer som jobbet med de mer ideologiske sidene i krigsmaskineriet. Jeg synes Jaklin forteller historiene med respekt, både ovenfor de som ble dømt men også offrene deres. Både krigen og rettsoppgjøret hadde mange offer, familiene til de som ble henrettet skulle også leve videre. Boka gjorde meg også mer nysgjerrig på både Rinnan og Quisling, to personer som begge jobbet for tyskerne dog på vidt forskjellige måter. Etter krigen møtte de samme skjebne.

Anbefales!
———-
Lydboka er kjøpt selv.